Kreatívne centrum

SPU v Nitre

 

Priestor pre udržateľné inovatívne riešenia

Kreatívne centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sídli v budove Slovenskej poľnohospodárskej knižnice na Štúrovej 51 v Nitre. Po jej rekonštrukcii sú k dispozícii multifunkčné priestory vybavené modernými technológiami, kongresové sály so špičkovou audiovizuálnou technikou, ateliéry pre krajinársku tvorbu a zelený dizajn, laboratóriá virtuálnej a rozšírenej reality, kamerové a 3D štúdiá.

Naším cieľom je prebudiť kreatívny potenciál v nitrianskom regióne a podporiť inovatívne zmýšľajúcich jednotlivcov i subjekty v kreatívnom priemysle pri realizácii ich nápadov v oblasti Reklama, Dizajn a Architektúra.

Naše oddelenia

Architektúra

Aktivity oddelenia sa zameriavajú na zelenú a modrú architektúru v oblasti záhradná a krajinná architektúra, Oddelenie disponuje kompletným softvérovým vybavením pre projektovanie, pozemkové úpravy a fotogrametriu ako aj veľkoformátovou tlačou.

Vybavenie

Dizajn

V rámci odvetvia dizajn je možné aktivity realizovať v dizajnovej dielni a v Dizajnovom Fablabe. V rámci vybavenia disponuje oddelenie zariadeniami na veľkoformátovú tlač a potlač materiálov a oddelením 3D tlače.

Vybavenie

Reklama

V rámci oddelenia reklamy sa na 1. poschodí nachádzajú aj spoločenské a prezentačné priestory: EVENTOVÁ SÁLA a VIRTUÁLNE SILO. Oddelenie disponuje sociálnym zázemím a prístup je možný výťahom. Aktivity je ďalej možné realizovať vo filmovom a reklamnom štúdiu a v ateliéri virtuálnej reality.