Oddelenie architektúra – Dron DJI Matrice 300 RTK

DJI Matrice 300 RTK je dron priemyselného charakteru, ktorý ponúka 40 – 50 minút letového času, 6-smerové snímanie a určovanie polohy na centimetrovú presnosť pomocou RTK s prepojením na Slovenskú priestorová observačnú službu (SKPOS). Dron má vbudované funkcie letových informácií, sledovanie objektov alebo plánovanie letových plánov.