• Mapa medzinárodnej spolupráce
  SPU V NITRE MÁ ZA CIEĽ NAPĹŇAŤ MYŠLIENKU INTERNACIONALIZÁCIE A PRISPÔSOBIŤ SVOJE PÔSOBENIE NAPĹŇANIU CIEĽOV STRATÉGIE, KTORÁ TO ZABEZPEČÍ.
 • Inovačná platforma pre biohospodárstvo
  ÚLOHOU INOVAČNEJ PLATFORMY JE ZASTREŠIŤ JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI PRE CIEĽOVÉ SKUPINY SO ZÁUJMOM O KREATÍVNE PODNIKANIE S PRVKAMI BIOHOSPODÁRSTVA.
 • INVEST Európska univerzita
  INOVATIONS OF REGIONAL SUSTAINABILITY: EUROPEAN UNIVERSITY ALLIANCE JE ALIANCIA EURÓPSKYCH UNIVERZÍT, KTORÉ S MYŠLIENKOU POSILNENIA PREPOJENIA MEDZI VZDELÁVANÍM, VÝSKUMOM, INOVÁCIAMI A PRENOSOM ZNALOSTÍ, PODPOROVANÍM MOBILITY A ZVYŠOVANÍM KVALITY A EXCELENTNOSTI VO VZDELÁVANÍ A VÝSKUME, SPÁJAJÚ SVOJE ÚSILIE NA ZÁKLADE PREDCHÁDZAJÚCEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI EURÓPSKEHO VZDELÁVANIA A VÝSKUMU.
 • Medzinárodné organizácie
  JEDNOU Z HLAVNÝCH PRIORÍT UNIVERZITY JE ROZVOJ AKTÍVNEJ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE A INTEGRÁCIA SPU DO UZNÁVANÝCH MEDZINÁRODNÝCH ASOCIÁCIÍ.