• Mapa medzinárodnej spolupráce
  SPU V NITRE MÁ ZA CIEĽ NAPĹŇAŤ MYŠLIENKU INTERNACIONALIZÁCIE A PRISPÔSOBIŤ SVOJE PÔSOBENIE NAPĹŇANIU CIEĽOV STRATÉGIE, KTORÁ TO ZABEZPEČÍ.
 • Inovačná platforma pre biohospodárstvo
  ÚLOHOU INOVAČNEJ PLATFORMY JE ZASTREŠIŤ JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI PRE CIEĽOVÉ SKUPINY SO ZÁUJMOM O KREATÍVNE PODNIKANIE S PRVKAMI BIOHOSPODÁRSTVA.
 • INVEST Európska univerzita
  INOVATIONS OF REGIONAL SUSTAINABILITY: EUROPEAN UNIVERSITY ALLIANCE JE ALIANCIA EURÓPSKYCH UNIVERZÍT, KTORÉ S MYŠLIENKOU POSILNENIA PREPOJENIA MEDZI VZDELÁVANÍM, VÝSKUMOM, INOVÁCIAMI A PRENOSOM ZNALOSTÍ, PODPOROVANÍM MOBILITY A ZVYŠOVANÍM KVALITY A EXCELENTNOSTI VO VZDELÁVANÍ A VÝSKUME, SPÁJAJÚ SVOJE ÚSILIE NA ZÁKLADE PREDCHÁDZAJÚCEJ SPOLUPRÁCE V OBLASTI EURÓPSKEHO VZDELÁVANIA A VÝSKUMU.
 • Medzinárodné organizácie
  JEDNOU Z HLAVNÝCH PRIORÍT UNIVERZITY JE ROZVOJ AKTÍVNEJ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE A INTEGRÁCIA SPU DO UZNÁVANÝCH MEDZINÁRODNÝCH ASOCIÁCIÍ.
 • Projekt RESTART: Odolnosť a tréning pre MSP
  KC SPU je asociovaným partnerom ERASMUS+ projektu RESTART— Odolnosť a tréning pre MSP, ktorý na Slovensku rieši Univerzita Komenského v Bratislave spolu so Slovak Business Agency (SBA). Hlavným cieľom projektu je vývoj inovatívnych tréningov s cieľom vybaviť európsky ekosystém odborného vzdelávania takými tréningami, ktoré reagujú na veľmi aktuálne potreby trhu malých a stredných podnikov, ktoré ešte stále pociťujú dopad pandémie COVID-19 a takisto globálnu klimatickú krízu.