• Medzinárodné organizácie
  Jednou z hlavných priorít univerzity je rozvoj aktívnej medzinárodnej spolupráce a integrácia SPU do uznávaných medzinárodných asociácií.
  Viac info
 • Mapa medzinárodnej spolupráce
  SPU v Nitre má za cieľ napĺňať myšlienku internacionalizácie a prispôsobiť svoje pôsobenie napĺňaniu cieľov stratégie, ktorá to zabezpečí.
  Viac info
 • Inovačná platforma pre biohospodárstvo
  Úlohou Inovačnej platformy je zastrešiť jednotlivé činnosti pre cieľové skupiny so záujmom o kreatívne podnikanie s prvkami biohospodárstva.
  Viac info
 • INVEST Európska univerzita
  INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance je aliancia európskych univerzít, ktoré s myšlienkou posilnenia prepojenia medzi vzdelávaním, výskumom, inováciami a prenosom znalostí, podporovaním mobility a zvyšovaním kvality a excelentnosti vo vzdelávaní a výskume, spájajú svoje úsilie na základe predchádzajúcej spolupráce v oblasti európskeho vzdelávania a výskumu.
  Viac info