Tím kreatívneho centra

 • riaditeľ rozvoja

  Klaudia Halászová

  klaudia.halaszova@uniag.sk
  +421 37 641 5518
 • programový manažér

  Dávid Dežerický

  david.dezericky@uniag.sk
  +421 37 641 5226
 • Koordinátor logistiky pre programy KC

  Matej Dudáš

  matej.dudas@uniag.sk
  -
 • Koordinátor oddelenia Reklama

  Jakub Berčík

  jakub.bercik@uniag.sk
  +421 376 414 145
 • Koordinátor oddelenia Dizajn

  Soňa Bellérová

  sona.bellerova@uniag.sk
  +421 37 641 5448
 • Koordinátor oddelenia Architektúra

  Attila Tóth

  attila.toth@gmail.com
  -
 • koordinátor partnerstiev

  Danka Moravčíková

  danka.moravcikova@uniag.sk
  +421 37 641 4692
 • koordinátor vzťahov s členmi KC

  Barbora Čakovská

  barbora.cakovska@uniag.sk
  -

Projektový tím

 • projektová manažérka

  Barbora Čakovská

  barbora.cakovska@uniag.sk
  -
 • asistent projektového manažéra

  Roman Flóriš

  roman.floris@uniag.sk
  -
 • asistent projektového manažéra

  Peter Lackó

  peter.lacko@uniag.sk
  -
 • Finančná manažérka projektu

  Elena Hudáková

  elena.hudakova@uniag.sk
  -
 • Finančná manažérka projektu

  Monika Móciková

  monika.mocikova@uniag.sk
  -
 • Špecialista na verejné obstarávanie

  Daniel Pindeš

  daniel.pindes@uniag.sk
  -
 • Špecialista na verejné obstarávanie

  Marián Kocán

  marian.kocan@uniag.sk
  -
 • personalista

  Ľubomíra Plesníková

  lubomira.plesnikova@uniag.sk
  -