Projekt RESTART: Odolnosť a tréning pre MSP

O projekte

KC SPU je asociovaným partnerom ERASMUS+ projektu RESTART— Odolnosť a tréning pre MSP, ktorý na Slovensku rieši Univerzita Komenského v Bratislave spolu so Slovak Business Agency (SBA). Hlavným cieľom projektu je vývoj inovatívnych tréningov s cieľom vybaviť európsky ekosystém odborného vzdelávania takými tréningami, ktoré reagujú na veľmi aktuálne potreby trhu malých a stredných podnikov, ktoré ešte stále pociťujú dopad pandémie COVID-19 a takisto globálnu klimatickú krízu.
 
Využite online tréningy dostupné v 6 jazykových mutáciách (https://www.restartproject.eu/training_sk.php): 
  • Kybernetická bezpečnosť v (home) office
  • Servitizácia – premena produktov na služby 
  • Inovácie a využívanie príležitostí pre MMSP
  • Emocionálna inteligencia a well-being v biznis kontexte
  • Udržateľné, sociálne a zelené podnikanie
  • Digitalizácia a online vzdelávanie
  • Podnikateľské modely pre MMSP v post-COVID ére