Inovačná platforma pre biohospodárstvo

O platforme

Inovačná platforma pre biohospodárstvo predstavuje prierezovú aktivitu pre všetky tri oblasti, ktorým sa Kreatívne centrum SPU venuje (dizajn-architektúra-reklama). Jej úlohou je zastrešiť dizajnérske činnosti (najmä priemyselný dizajn, grafické činnosti a interiérové dekoratérstvo), architektonické poradenstvo a tvorbu reklám pre cieľové skupiny so záujmom o kreatívne podnikanie s prvkami biohospodárstva.

Aktuality

  • 03/24
  • 04/23
  • 04/23
  • 12/22
  • 12/20