15. decembra 2020
Napísal: Filip

Na základe predchádzajúcich rokovaní bolo dňa 15. decembra 2020 podpísané Memorandum o partnerstve medzi Platformou pre bioekonomiku ČR a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Toto memorandum zahŕňa množstvo aktivít v oblasti bioekonomiky. Obe strany týmto vyjadrujú nielen spoločný záujem na podpore bioekonomiky v Českej republike a na Slovensku, ale definujú aj konkrétne zameranie rozvoja bioekonomiky v oblastiach, v ktorých už pôsobia, alebo budú pôsobiť.