1. apríla 2023
Napísal: Filip

Tematická pracovná skupina pre agroekológiu (TPS), ako súčasť iniciatívy BIOEAST, predstavila interaktívnu mapu agroekologických iniciatív. Táto pracovná skupina má za cieľ zmobilizovať členské ministerstvá a výskumné inštitúcie z jedenástich krajín stredovýchodnej Európy a Pobaltia (Slovensko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko), aby spolupracovali a pracovali na rozvoji agroekologického systému.

Interaktívna mapa je výsledkom dotazníkov a konzultácií so zúčastnenými stranami a jej hlavným cieľom je identifikovať a zviditeľniť existujúce agroekologické iniciatívy v partnerských krajinách BIOEAST. Táto platforma slúži na objavovanie agroekologických živých laboratórií a podobných iniciatív/projektov, ktoré majú za cieľ zlepšiť organizovanú makroregionálnu spoluprácu pri tvorbe medzinárodných projektov a návrhov a naše kreatívne centrum je jej súčasťou.

Interaktívna mapa agroekologických iniciatív – BIOEAST