31. decembra 2022
Napísal: autor

Správa BIOEAST 2021 poukázala na štrukturálne problémy v oblasti vzdelávania a rozvoja zručností súvisiacich s biohospodárstvom v makroregióne strednej a východnej Európy. Nedostatok ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume znamená, že by sa mohol stať jednou z hlavných prekážok pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody. Iniciatíva BIOEAST plne uznáva dôležitosť koordinovaného prístupu a riešenia problematiky vzdelávania v oblasti biohospodárstva v makroregióne BIOEAST, v roku 2020 bola zriadená pracovná skupina pre vzdelávanie v oblasti biohospodárstva (TWG BE EDu) s cieľom uspokojiť špecifické potreby makroregiónu BIOEAST v oblasti vzdelávania. Jej hlavným cieľom je maximalizovať úsilie pri zvyšovaní výmeny poznatkov, vytváraní sietí, vzájomnom vzdelávaní, rozvoji spoločných aktivít a podujatí. TWG BE EDu iniciovala vytvorenie siete univerzít v oblasti bioekonomiky BIOEAST – BIOEAST Uni Net. Šesť univerzít zo strednej a východnej Európy podpísalo v decembri 2022 Memorandum o porozumení o rozvoji spoločných výskumných a inovačných programov a spolupráci na spoločných prioritách s cieľom ďalej zlepšovať svoje študijné programy v prospech ďalších generácií.