Oddelenie architektúra – Dron Mavic 2 Enterprise Advanced

Dron disponuje termálnom a optickou kamerou s vysokým rozlíšením 48MPx a 32 násobným digitálnym priblížením. Tento dron má širokú paletu využitia, či už ide o inšpekčné práce alebo environmentálne aplikovanie. Príkladom môže byť sledovanie mikroklimatických rozdielov medzi pozemkami so závlahou a pozemkami bez závlahy, lokalizovanie teplotného stresu na rastliny, identifikácia vyústenia odpadových vôd do vodných tokov, inšpekcia fotovoltaických panelov, tepelné úniky a podobne. Ďalšie využitie je vyhľadávanie zveri v poliach počas žatvy, aby sa predišlo neúmyselnému stretu zveri s ťažkou mechanizáciou.