Oddelenie architektúra – Fotogrametrický softvér Pix4D mapper

Extrémne rýchly fotogrametrický softvér pre spracovanie snímok z pozemnej aj leteckej fotogrametrie. Pix4Dmapper umožňuje vytvárať vysokokvalitné mračná bodov, 3D modely, digitálne modely terénu a ortofotomapy určené pre špecializované priemyselné analýzy. Nástroj efektívne generuje farebné 3D mračná bodov, zabezpečujúce presné umiestnenie objektov v priestore. Pix4D poskytuje komplexné riešenia pre poľnohospodárstvo, umožňujúcu prácu s fotografiami z multispektrálnych kamier a snímkami vo viditeľnom pásme RGB. S využitím multispektrálnych senzorov možné vytvárať mapy vegetačného indexu, mapy pôdnej vlhkosti, mapy nedostatku živín v rastlinnom kryte a mapy poškodenia hmyzom.