Oddelenie reklama – Pohybový pozičný systém Sewio Ultra-wideband RTLS

Pohybový pozičný systém pozostáva z hardvéru a softvéru, ktoré spolu tvoria univerzálnu platformu slúžiacu na sledovanie viacerých prípadov použitia vo vnútri budov – od sledovania majetku, toku materiálu až po sledovanie polohy zamestnancov z bezpečnostných dôvodov. Detailné monitorovanie pohybu v obchodnom priestore. Systém umožňuje identifikáciu frekventovaných a nenavštevovaných „šedých“ zón.