Oddelenie architektúra – Softvér na matematické modelovanie hydrologických procesov Mike+

Softvér na matematické modelovanie hydrologických procesov v korytách vodných tokov – šírenie znečistenia, transport sedimentov, prúdenie vody v korytách. Softvér bude slúžiť na modelovanie pohybu vody a látok vo vodných objektoch (potôčiky, spojené záhradné alebo parkové jazerá), pri návrhu dažďových záhrad alebo riešenie zelenej infraštruktúry v meste. Taktiež bude využitý pri overovaní možnosti zaplavenia navrhovaných objektov povodňovými stavmi.