Oddelenie architektúra – Fotoaparát DJI Zennmuse P1

Ide o fotoaparát so schopnosťou full-frame snímania s rozlíšením 45 MPx, pevným ohniskom na trojosovom gimbale. Rovnako disponuje mechanickou uzávierkou (1/2000 sekundy) a novým systémom TimeSync 2.0, ktorý dokáže synchronizovať moduly v rýchlosti mikrosekúnd. Zenmuse P1 zvládne zaznamenať dáta s presnosťou na centimetre. Fotoaparát je určený na fotogrametrické misie s vysokou presnosťou najmä v oblastiach architektúry, geodézie, kartografie, stavebníctva a iné.