window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-W30YFJJJ0F');

september, 2022

26sep11:00Deň otvorených dverí Laboratória spotrebiteľských štúdií - "Miesto pre rozvoj kreativity"Vyžadovaná registrácia

O udalosti

Na podujatí sa môžu účastníci oboznámiť s najnovším prístrojovým vybavením pre realizáciu neuromarketingových prieskumov a testovania reklám. 

Laboratórium spotrebiteľských štúdií zriadené na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pozostáva z hlavnej a kontrolnej miestnosti. Hlavná miestnosť slúži na realizovanie výskumov v oblasti marketingu, manažmentu a ekonómie s využitím biometrických a neurozobrazovacích prístrojov (obdobných, ako sa používajú v lekárstve na diagnostiku). Pozostáva zo štyroch častí – simulovaného predajného priestoru na podrobné skúmanie nákupného procesu a rozhodovania človeka pri výbere produktov, multifunkčného senzorického stola s implicitným získavaním spätnej väzby pre skúmanie vnímania výrobkov, obalov, dizajnu či použitých materiálov, aromatizačného boxu pre skúmanie vplyvu vôní na vnímanie a preferencie človeka a napokon univerzálnej časti pre výskum reklám, webov a online aplikácií. Na rozdiel od iných pracovísk, toto laboratórium umožňuje presné riadenie faktorov prostredia (nákupnej atmosféry) a aromatizácie, ktoré majú zásadný vplyv na rozhodovanie človeka, a teda umožňuje úplne nový koncept výskumných prístupov k zadaným témam z praxe.

Viac info

Čas

(Pondelok) 11:00

Miesto konania

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU

Trieda A. Hlinku 2