Kreativita v dizajne

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sme realizovali vzdelávanie [...]