25. septembra 2023
Napísal: autor

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sme realizovali vzdelávanie na tému Kreativita v dizajne. Prednáška spojená s workshopom sa konali 19.9.2023. Študenti, podnikatelia a pedagógovia sa oboznámili so systémami identifikácie prístupov ku vlastnej kreativite. Absolvovali proces hodnotenia vlastného kreatívneho potenciálu a profilu dizajnérskej inteligencie. Oboznámili sa s problematikou divergentného dizajnérskeho myslenia. 

Súčasťou programu bola aj prednáška a diskusia ku podstate úlohy dizajnéra, dizajnérskym hodnotám a dizajnérskym kompetenciám v praxi.