Vzdelávacie aktivity zameraná na zvýšenie záujmu o rozvoj vidieckeho verejného priestoru. Podporiť transformáciu vidieckeho priestoru na lákavý a jedinečný priestor. Posilnenie atraktivity prostredia prináša rozvoj podnikateľských možno priamo naviazaných na špecifické prvky identity vidieka