Vzdelávacie aktivity zameraná na zvýšenie záujmu o mestských  a špecifických verejného priestoru. Podporiť transformáciu mestského priestoru na lákavý a jedinečný priestor. Posilnenie atraktivity prostredia prináša rozvoj podnikateľských možno priamo naviazaných na špecifické prvky identity miesta a mesta. Analýza vzťahu kvality prostredia k podnikateľským možnostiam.