Vzdelávanie zamerané na zlepšenie komunikačných zručností manažérov/podnikateľov, schopnosti motivovať zamestnancov k zodpovednému výkonu, posilnenie mäkkých zručností atď.