Vzdelávanie orientované na budovanie podnikavosti a podnikateľských kompetencií (napr. kritické myslenie, kreativita, komplexné riešenie problémov a pod.).