Vzdelávanie v oblasti grafickej gramotnosti a komunikácii s klientom. Zamedzenie prebytočnej grafickej stimulácii a tvorby vizuálneho smogu. Grafika podporujúca kúpyschopnosť produktu.