Podporné služby zamerané na zvyšovanie povedomia o podnikaní v kreatívnom priemysle, inšpiratívne príklady, účasť na podujatiach a pod.