Vytvorenie pružného systému zberu dopytov a ponuky v oblasti najmä zeleného dizajnu a kreatívneho priemyslu a vzájomné sieťovanie s cieľom uspokojenia požiadaviek v databáze