Vzdelávanie zamerané na zvýšenie povedomia manažérov/podnikateľov o kreatívnych riešeniach v marketingu a nových trendoch, schopnosti zaujať pri komunikovaní svojho produktového portfólia, posilnenie kreatívneho myslenia atď.