Vzdelávanie, ktorého cieľom je zlepšiť pochopenie prepojenia medzi výskumom, tvorbou inovácií a podnikaním a poskytnúť účastníkom relevantné know-how ako zvýšiť inovačnú schopnosť podniku prostredníctvom inovačného manažmentu.