Cielený mentoringový program, poradenstvo a konzultácie, networkingové príležitosti a ďalšie podporné služby, meranie a hodnotenie podnikateľského progresu.