Akceleračný program

Konzultácie zamerané na riešenie problémov podnikania v kreatívnom priemysle v oblasti marketingu,   výskumu trhu/ marketingového výskumu,   financovania,    manažmentu,     elektronického     obchodovania,     internacionalizácie a alternatívnych foriem podnikania.