Poradenstvo a konzultácie pre samosprávy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, adaptačných opatrení na zmenu klímy, výrubov drevín, odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia, mestského poľnohospodárstva