Poradenstvo a konzultácie pre podnikateľov a dizajnérov pre jestvujúce, alebo pripravované produkty. Ako ekologicky a dizajnérsky pripraviť produktový obal.