Vzdelávanie orientované na budovanie zručností pri návrhu, tvorbe silnej a efektívnej reklamy (napr. komunikovanie posolstva, segmentácia, mediálne kanály, testovanie účinnosti reklám).