Aktivity zamerané na akceleráciu rozvoja startupov v kreatívnom priemysle; tematické okruhy – podnikateľský plán a model, prezentačné a komunikačné zručnosti, riadenie projektov, digitálny marketing a marketing na sociálnych sieťach, branding, založenie firmy, kreatívne myslenie (Design Thinking), duševné vlastníctvo, finančné aspekty podnikania, networking, manažment rizík, alternatívne podnikanie, sociálne podnikanie a pod.