Kreatívne centrum

SPU v Nitre

Priestor pre udržateľné inovatívne riešenia

ITMS2014+ 302031ADP4

Kreatívne centrum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bude sídliť v budove Slovenskej poľnohospodárskej knižnice na Štúrovej 51 v Nitre. Po jej rekonštrukcii tam budú k dispozícii multifunkčné priestory vybavené modernými technológiami, kongresové sály so špičkovou audiovizuálnou technikou, ateliéry pre krajinársku tvorbu a zelený dizajn, laboratóriá virtuálnej a rozšírenej reality, kamerové a 3D štúdiá, ale aj zdieľané kancelárie či miesta pre posedenie pri káve, neformálne diskusie a stretnutia.

Naším cieľom je prebudiť kreatívny potenciál v nitrianskom regióne a podporiť inovatívne zmýšľajúcich jednotlivcov i subjekty v kreatívnom priemysle pri realizácii ich nápadov. Chceme vytvoriť zázemie pre všetkých, ktorí sú environmentálne a sociálne uvedomelí, aby sa mali kde združovať a testovať inovatívne riešenia pre ekologické a udržateľné podnikanie. Ponúkame široké spektrum vzdelávacích programov, podnikateľského poradenstva, podujatí a ďalších služieb v oblasti „zeleného“ dizajnu, architektúry a reklamy, ktorých ambíciou je stimulovať tvorbu pracovných miest v kreatívnom priemysle so zameraním na plnenie priorít, akými sú zvyšovanie viditeľnosti a konkurencieschopnosti udržateľného podnikania, podpora procesu ekologizácie a tiež inovatívnych riešení pre biohospodárstvo a cirkulárnu ekonomiku naprieč jednotlivými odvetviami kreatívneho priemyslu.
Využite už teraz naše služby poskytované vo virtuálnej etape fungovania a potom sa na vás tešíme v zrekonštruovaných priestoroch Kreatívneho centra SPU v Nitre.

MOMENTÁLNE PRACUJEME NA ÚPRAVE STRÁNKY A DOPLNENÍ INFORMÁCIÍ K INFRAŠTRUKTÚRE A K VYUŽÍVANIU PRIESTOROV KC SPU.

0
ODDELENIA
0
PROGRAMY
0+
SLUŽIEB
0
ŠTVORCOVÝCH METROV
Untitled design-12 Ty Inkubátor Akcelerátor Vzdelávanie Firma