Kreatívne centrum

SPU v Nitre

Hlavným cieľom projektu je mobilizácia a podpora kreatívneho potenciálu v Nitrianskom kraji, vybudovanie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií, ktoré môže pomôcť prispieť k stimulovaniu zamestnanosti a tvorbe pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

0
PROGRAMY
0
ODDELENIA
0+
SLUŽIEB
0
m² PLOCHY

Architektúra

Oddelenie architektúry ponúka platformu na spoluprácu medzi aspektami architektúry, na výskum, na vývoj a overenie riešení, na tvorbu príležitostí pre novú generáciu architektov a krajinných architektov, ktorí budú chápať, že nie v konkurencii, ale v spolupráci vždy vznikli tie najhodnotnejšie diela architektúry.

Dizajn

Oddelenie dizajnu sa zameriava na podporu rozvoja zeleného dizajnu a popularizáciu environmentálnych prístupov k zelenému dizajnu v interiéru a exteriéru smerom k verejnosti. Zaoberá sa možnosťami implementácie analógových a elektronických informačných zdrojov a technológií v praxi.

Reklama

Oddelenie reklamy sa orientuje na vytváranie moderných priestorových, technických, technologických a organizačných podmienok a na poskytovanie špecifických obslužných činností pre rozvoj aktivít predovšetkým v oblasti marketingových zručností, tvorby a realizácie reklám.

Etapa virtuálneho fungovania

Fyzické kreatívne centrum

Pripravujeme…