20. apríla 2023
Napísal: Filip
Dňa 23.3.2023 od 09:00 do 10:30hod.  sa uskutočnila výberová prednáška na tému Kreatívne digitálne kampane v neziskovom sektore.  Prednášku viedla výkonná riaditeľka nadácie Unicef Slovensko, ktorá záujemcom priblížila kreatívne možnosti pri tvorbe efektívnych komunikačných stratégií. Účastníci mali možnosť vidieť detaily aktuálne riešených projektov nadácie. Podujatia sa zúčastnilo 60 účastníkov. 
Dňa 30.3.2023 od 09:00 do 10:30hod.  sa uskutočnila výberová prednáška na tému Budovanie veľkých e-shopov a digitálne systémy v e-commerce.  Prednášku viedli zástupcovia spoločnosti Bootiq, ktorí záujemcom priblížili možnosti tvorby veľkých e-shopov a moderné digitálne riešenia. Účastníci mali možnosť vidieť projekty, na ktorých  riešení sa podieľala spoločnosť Bootiq. Podujatia sa zúčastnilo 50 účastníkov.