11. mája 2023
Napísal: Filip
Dňa 13.4.2023 od 09:00 do 10:30hod.  sa uskutočnila výberová prednáška na tému Klikať alebo neklikať: Všetko, čo potrebujete vedieť o PPC reklame.  Prednášku viedol  Dominik Hrabčák zo spoločnosti Managino, ktorý záujemcom priblížil tvorbu a manažovanie PPC kampaní. Účastníci mali možnosť vidieť detaily aktuálne riešených projektov a ich výsledky. Súčasťou bola aj interaktívna súťaž v rámci, ktorej 3 najlepší získali vecné ceny a mesačnú stáž v agentúre.  Podujatia sa zúčastnilo 60 účastníkov. 
Dňa 20.4.2023 od 09:00 do 10:30hod.  sa uskutočnil Kreatívny workshop v rámci ktorého odprednašal Mgr. Miloš Radvanyi zo spoločnosti syncular.io tému Pomôže nám kreativita zbaviť sa odmietnutia v biznise? a Ing. Michal Pšúrny, PhD. z Mendelovej univerzity v Brne tému Sociálne siete ako základ kreatívnej komunikácie.  Účastníci mali možnosť získať praktické skúsenosti z hľadiska prípravy na pracovné pohovory ako aj pri návrhu a tvorbe kampaní na sociálnych sieťachPodujatia sa zúčastnilo 50 účastníkov.