27. mája 2023
Napísal: Filip

V coworkingovom centre univerzity sa 26. mája uskutočnila prezentácia šiestich projektov, ktoré  vzišli z Inkubačného programu Design Thinking realizovaného Kreatívnym centrom SPU.

„Zdravým životným štýlom môžeme predísť chronickým ochoreniam až o osemdesiat percent. Preto chceme mládež vzdelávať, pripraviť rôzne aktivity, v rámci ktorých im jednoduchou a zrozumiteľnou formou poskytneme odborné informácie o tejto problematike. Máme pripravené rôzne informačné letáky, plagáty, plánujeme organizovať workshopy a osloviť cieľové skupiny aj cez sociálne siete,” priblížil zámery víťazného projektu s názvom VITRUVIAN študent študijného programu výživa ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Jaroslav Pásler. Úspešný tím tvorí spolu so spolužiakmi Andrejom Adámkom, Lenkou Fillovou a Natáliou Zajíčkovou.Na druhom mieste sa umiestnil projekt No foofd waste, ktorého zámerom je vzdelávať ľudí s cieľom zabrániť plytvaniu potravín, tretie miesto odborná porota udelila projektu UniSlow, v rámci ktorého sa študenti snažia prepojiť podnikateľské a akademické prostredie. Aj ďalšie projekty – SPU connect, Povegetuj a Nelenivci súviseli s udržateľným, takzvaným zeleným podnikaním a priniesli zaujímavé idey, ktoré majú potenciál uspieť aj ako biznis. Hľadajú novú a možno ešte nevyskúšanú cestu riešenia takých tém a problémov ako vzájomne medzi sebou prepájať študentov, poukázať na význam zelene v meste či motivovať ľudí vytrvalo športovať.„Vnímate a riešite spoločenské problémy, výsledkami svojich riešení máte možnosť ovplyvniť okolie, svoju budúcnosť a život vašich detí,” povedal študentom člen poroty a člen Správnej rady SPU Michal Abelovič a poprial im veľa nadšenia a elánu.U študentov je dôležité rozvíjať podnikavosť, ekonomické myslenie a zručnosti potrebné pre uplatnenie na pracovnom trhu. Svoje inovatívne nápady budú môcť naďalej rozvíjať aj vďaka infraštruktúre, ktorú KC SPU ponúka.

Víťazné projekty získali zaujímavú cenu v podobe účasti na významnom startupovom festivale Fifteen Seconds v rakúskom Graci, ktorého partnerom je prvýkrát aj SPU v Nitre. Jednou z tém festivalu je aj udržateľnosť.