10. novembra 2023
Napísal: autor

Názov aktivity: Pocket park „Viac ako projektovanie“

Aktivita v oblasti architektúry-tvorby verejných priestranstiev, zameraná na projektovanie verejných priestorov, od úvodného procesu až po vytvorenie výkazu výmery. Súčasťou aktivity sú dve prednášky a online konzultácie na témy:

  • Projektovanie verejných priestranstiev /od tvorivého procesu k realizácii diela/
  • Tvorba štúdie s podrobnosťou pre realizáciu
  • Tvorba výkazov výmer na základe vytvorených diel Pocket parkov
  • Tvorba systému na presné výpočty výkazov výmer pre krajinnú architektúru

Zameraný pre študentov s podnikateľskými ambíciami, ale aj začínajúcich podnikateľov, ktorí majú inovatívne a tvorivé myslenie a chcú zažiť novú skúsenosť. Podnikateľské a kreatívne zručnosti sú určite vítané, ale nie sú podmienkou.

Program lektorujú:
FX KA – ateliér krajinnej architektúry
Ing. Matej Jasenka, PhD. – autorizovaný krajinný architekt KA 0070
Ing. Dominika Lovasíková – projektant, krajinná architektka

Podrobné informácie o podujatí: https://uniag.link/crDEH

Prihlásiť sa na podujatie môžete tu:

V prípade záujmu o účasť na viacerých aktivitách je potrebná registrácia na každú aktivitu individuálne.

Termín konania: 30.11.2023 a 07.12.2023

Miesto konania: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitra, Tulipánová 7, Nitra 949 01

Účastnícky poplatok: bez poplatku

Uzávierka prihlášok: 28.11.2023