24. októbra 2023
Napísal: Filip

Laboratórium spotrebiteľských štúdií na FEM SPU v Nitre privítalo dňa 23.10.2023  privítalo hostí z Lekárne Dr. Maxa reklamnej agentúry Istropolitana Ogilvy, ktorí absolvovali odborné neuromarketingové školenie. Celým dňom ich sprevádzal doc. Jakub Berčík z Ústavu marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM SPU v Nitre. V rámci celodenného programu im bol predstavený  pojem neuromarketing a jeho fungovanie v praxi cez praktické ukážky rozvíjajúcich sa metód v marketingovom výskume. Vedomosti a zručnosti si účastníci obohatili o možnosti využitia neuromarketingu pri komunikácií, budovaní značky či jeho implementácie v predajnom priestore. Workshop bol ukončený praktickými ukážkami testovania vybraných stimulov s využitím rozvíjajúcich sa metód. Nechýbalo zážitkové catering-ové občerstvenie, čerstvo pomletá a uvarená káva s pestrou ponukou jesenných sladkých pokrmov. Podujatie bolo realizované pod záštitou Kreatívneho centra SPU v Nitre a s podporou projektov Horizont 2020 COMFOCUS (101005259) a projektu EIT HEI DETECT!.