30. októbra 2023
Napísal: autor

Zaujímavé architektonické nápady pre ešte zelenšiu SPU – Zelenú univerzitu priniesol interdisciplinárny vzdelávací kurz Zelené zásahy a inovácie, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Ústavu krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Kurz bol jednou z aktivít stratégie “Race to Zero“.

Ich cieľom je zvýšenie povedomia o zelených inováciách na univerzite, ktoré napĺňajú ciele v rámci hodnotenia GreenMetric. Účastníci kurzu navrhli napríklad optické zosvetlenie priestoru pod aulou, jeho obohatenie o rastlinnú dominantu v strede vstupnej haly, zelenú strechu, zelenú stenu či doplnenie zelene na dlhej chodbe spájajúcej pavilóny v hlavnej budove SPU. Ich návrhy riešili aj átrium, kde navrhli napríklad vodozádržnú nádrž, zeleň a mobiliár.

Súčasťou aktivity bola aj súťaž realizovaná prostredníctvom Fondu na podporu inovatívnych myšlienok. Účastníci hľadali experimentálne riešenia v rámci konkrétnych zadaní, ktoré boli viazané na modelové územie areálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Interiérová a exteriérová biofília, Inovatívne prototypy zelených konštrukcií, Vodozádržné opatrenia, Revitalizácia uličného priestoru, Prienik zelene exteriér/interiér – átrium. Najlepší riešitelia zadaní dostali finančné odmeny. Vyhodnotenie súťaže je dostupné na webovej stránke https://cowork.uniag.sk/kurz/

Ďalšia podaktivita s názvom Bio:B(L)OOK sa konala v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej knižnice. Jej cieľom bolo účastníkom priblížiť tvorbu objektu interiérového dizajnu z odpadových materiálov, predovšetkým vyradených knižných publikácií určených na skartovanie, doplnených o prvky interiérovej zelene.

Súčasťou tretej podaktivity – Súťaže inovatívnych podnikateľských nápadov – bol Virtuálny Living Lab zameraný na problematiku udržateľného podnikania a spotreby, spoločenskej zodpovednosti v podnikaní, tvorby podnikateľského plánu s akcentom na ESG stratégiu a problematiku transferu technológií do podnikania. Aktivity sa mohli zúčastniť študentské tímy, ktoré na základe výzvy prihlásili svoj podnikateľský nápad. Po absolvovaní workshopov a individuálnych konzultácií  svoje nápady transformovali do podnikateľských plánov, ktoré vyhodnotila odborná porota. Virtuálna časť sa realizovala prostredníctvom portálu https://cowork.uniag.sk/startup, kde sa konali aj workshopy. Samotné prezentácie prebiehali v priestoroch Coworkingového centra SPU.