3. októbra 2023
Napísal: autor

„Human-centered design“ bola téma nášho druhého stretnutia s lektorkou Mgr. Elenou Farkašovou, ArtD.

Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 29. septembra 2023 na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Mgr. Farkašová, ArtD. veľmi zaujímavým spôsobom prepojila výstupy z prvého stretnutia do workshopu hrania rolí pre konkrétnejšie dizajnérske pochopenie. Diskutovalo sa o implementačných kompetenciách dizajnu a dizajnéra a aktuálnom stave a nastavaní verejných priestorov k individuálnym potrebám.

Lektorka predstavila výsledky vlastného niekoľkoročného výskumu v tejto oblasti a na priamych príkladoch z dizajnérskej praxe detailnejšie vysvetlila pozitíva Human-centered designu.