24. júna 2023
Napísal: Filip

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre bola prvýkrát oficiálnym partnerom významného startupového festivalu Fifteen Seconds v oblasti ekonomiky, inovácií a kreatívneho priemyslu. Na podujatí 15. – 17. júna v rakúskom Grazi zaujala novými technológiami.

 

 

Prezentovala sa špeciálnym kioskom s funkciou získavania nevedomej spätnej väzby prostredníctvom tvárovej biometrie. Odborníci SPU predstavili návštevníkom festivalu špeciálnu výskumnú vestu SAMO (Simple Automatic Merchandising Operator), ktorá umožňuje komplexné posúdenie spotrebiteľského správania v reálnych podmienkach. Zaznamenáva informácie o pohybe respondentov, vizuálnej pozornosti, emóciách a faktorov prostredia. Týmto spôsobom je možné identifikovať skutočný vplyv marketingových stimulov na vnímanie človeka. Tiež prezentovali smart aromatizačné zariadenie, ktoré umožňuje inteligentnú, účinnú a efektívnu reguláciu aromatizácie vymedzeného priestoru na základe reálnych dát. „Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť na tomto špičkovom podujatí, ktorého cieľom je výmena názorov, skúseností a znalostí na ceste k lepšie udržateľnej budúcnosti,“ uviedol pôvodca oboch výskumných technológií a riaditeľ Laboratória spotrebiteľských štúdií na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU Jakub Berčík.

Za SPU sa na festivale zúčastnilo aj štrnásť členov víťazných tímov Inkubačného programu Design Thinking, ktorý realizuje Kreatívne centrum (KC) SPU. Naši študenti pod vedením magistra Mateja Dudáša z KC si mali možnosť pozrieť vystúpenia expertov z oblasti výskumu umelej inteligencie, dizajnu, ľudských zdrojov, udržateľnosti, nových technológií, mentálneho zdravia a marketingu. Prezentácie mali aj veľké spoločnosti, ako je YouTube, Mercedes – Benz, Austrian Airlines, Netflix, Google, Red Bull či MasterCard. Účastníci festivalu sa mohli zapojiť do panelových diskusií a workshopov. Študenti a odborníci SPU sa zhodli na tom, že podujatia tohto charakteru ich posúvajú vpred a domov sa vrátili skúsenejší, plní motivácie, energie a ďalších plánov.

Súčasťou festivalu Fifteen Seconds boli aj zaujímavé sprievodné podujatia z oblasti networkingu, hudby a gastronómie. Napríklad každý z účastníkov mal na základe registrácie možnosť povečerať s iným náhodne vybraným účastníkom festivalu v reštaurácii v centre Grazu.