9. októbra 2023
Napísal: Filip

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre si 7. októbra vyskúšali neuromarketingový test, oboznámili sa s činnosťou vedeckého Laboratória spotrebiteľských štúdií FEM a meraním kvality ovzdušia. Docent Jakub Berčík mladým ambasádorom predniesol prednášku na tému Neuromarketing ako nástroj chápania postojov človeka. Zároveň im predstavil nový projekt kooperačných partnerstiev s názvom „Zvyšovanie povedomia a vedomostnej základne s big data v oblasti kvality ovzdušia a jej vplyvu na zdravie populácie“, ktorý koordinuje SPU v Nitre.

Účastníci programu sa oboznámili aj s aktivitami oddelenia reklamy Kreatívneho centra SPU v Nitre, konzorcia DETECT a projektu EIT HEI DETECT!. Súčasťou podujatia bola prednáška na tému Vodozádržné opatrenia v krajinnej architektúre, ktorú odprezentovala doktorandka Katarína Slobodníková pod vedením docenta Attilu Tótha z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU. Mladí ambasádori budú získané inšpiratívne poznatky prinášať svojim rovesníkom cez profil fakty_visti na Instagrame a blogu. Expertnou prácou na sociálnych sieťach ich previedla influencerka Kristína Suchánková, ktorá vystupuje na instagrame ako @thetolerantcook.

Podujatie bolo organizované v spolupráci so Slovenskou neuromarketingovou spoločnosťou.

https://uniag.sk/sk/aktualne-informacie/dvadsat-junior-ambasadorov-unicef-sa-vzdelavalo-na-spu

 

Logo