11. mája 2023
Napísal: Filip

Kreatívne centrum SPU zorganizovalo prostredníctvom na seba nadväzujúcich štyroch workshopov inkubačný program zameraného na posilnenie kreatívneho myslenia pre podporu  udržateľného podnikania v odvetviach kreatívneho priemyslu. Cieľom vzdelávania určeného najmä pre študentov SPU bolo zoznámenie sa s metódou dizajnového myslenia ako inovačnou stratégiou a metodológiou kreatívneho riešenia problémov zameranou na oblasti „zeleného“ dizajnu, architektúry a reklamy. Dôraz bol kladený výzvy spojené s navrhovaním stratégie, overovaním podnikateľských nápadov alebo hľadaním inovácií, ako aj na rozvíjanie nevyhnutných podnikateľských zručností (napr. kreativity, empatie, analytického myslenia alebo prototypovania).