8. novembra 2023
Napísal: autor

Názov aktivity: Drony a ich praktické využitie k podnikaniu

Drony ako súčasť vybavenia infraštruktúry KC SPU a predstavenie možností ich využitia. Aktuálne trendy v technike, legislatíva – povolenia k používaniu dronov praktické skúsenosti s využívaním a s tým súvisiace trendy, zaujímavé skúsenosti z praxe.

Zameraný pre študentov s podnikateľskými ambíciami, ale aj začínajúcich podnikateľov, ktorí majú inovatívne a tvorivé myslenie a chcú zažiť novú skúsenosť. Podnikateľské a kreatívne zručnosti sú určite vítané, ale nie sú podmienkou.

Program lektorujú:
Ing. Dávid Dežerický, PhD. – SPU Nitra
Miloš Lukáč – PROUNION, a. s.
Ing. Martin Pikalík, PhD. – PK DIGITAL

Podrobné informácie o podujatí: https://uniag.link/crDEH

Prihlásiť sa na podujatie môžete tu:

V prípade záujmu o účasť na viacerých aktivitách je potrebná registrácia na každú aktivitu individuálne.

Termín konania: 14.11.2023

Miesto konania: Ústav krajinného inžinierstva, Hospodárska 7, Nitra 949 01

Poradenské služby po osobnom dohovore s lektormi od 15.11.2023 do 15.12.2023.

Účastnícky poplatok: bez poplatku

Uzávierka prihlášok: 13.11.2023