31. júla 2023
Napísal: Filip

Podnikanie v dizajne + podnikanie s dizajnérmi

Co – DESIGN

 

Séria odborne vedených workshopov s expertmi v oblasti dizajn, ktoré sú orientované na aktuálnu problematiku prípravy, realizácie, nástrah co-designových procesov.

Program je určený pre začínajúcich podnikateľov v oblasti dizajn, alebo podnikateľov spolupracujúcich s dizajnérmi. Podnikateľské a kreatívne zručnosti sú určite vítané, ale nie  sú podmienkou.

PROGRAM:

Dôvody a postupy prípravy Co -design procesu – demokratické plánovanie dizajnu, môže co-dizajn pomôcť

Podnikaniu?

Lektor: doc. akad. soch. René Baďura; September 22.9. 2023;

Seminár– od 16:00 do 19:00

 

Human centered design – Princípy univerzálneho dizajnu vs. systémové kritériá dizajnu.

Humánne orientovaná metodika identifikácie potrieb používateľov.

Lektor: Mgr. Elena Farkašová, ArtD.; September 26.9. 2023

Seminár– od 16:00 do 20:00

 

Nástrahy demokratického plánovania;

Lektor: doc. akad. soch. René Baďura;

September 29.9. 2023

Seminár – od 16:00 do 19:00

 

Program lektorujú: doc akd soch. René Baďura a Mgr. Elena Farkašová, ArtD.

Koordinátorka programu: Mgr. art Soňa Bellérová

Linka na prihlásenie: https://uniag.link/03cPc

Príloha pre žiadateľa: https://uniag.link/YjbKU

Výzva: https://uniag.link/TNEOE

 

 

 

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre začínajúcich podnikateľov do 3 rokov.

  • Miesto konania: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 1117/7, 949 76, Nitra
  • Účastnícky poplatok: 0 EUR
  • Dátum vyhlásenia výzvy: 31.7.2023
  • Dátum ukončenia pvého kola prihlasovania: 8.9. 2023