21. októbra 2023
Napísal: autor

Dňa 17. októbra 2023 sme realizovali workshop s doc. akad. soch. Reném Baďurom. Téma Co-dizajn bola prirodzeným pokračovaním predchádzajúceho vzdelávania Human-centered designu. Na priamych skúsenostiach lektor objasnil reálne postupy, výsledky aj neúspechy co-design procesov na Slovensku. Diskutovali sme o dôvodoch neúspechov týchto procesov na základe priamych príkladov z praxe.

Workshop, ktorý sme absolvovali bol zameraný predovšetkým na identifikáciu nástrah zo strany rôznorodých spektier komunít, ktorým musí dizajnér, architekt a krajinný architekt čeliť. Súčasťou workshopu bolo aj argumentačné cvičenie v procese tvorby dizajnu s komunitou. Tiež sme identifikovali dôvody, v ktorých má co-design potenciál byť vhodným podnikateľským, dizajnérskym nástrojom.