16. októbra 2023
Napísal: autor

Biomimikry, ako forma dizajnérskej práce majú výrazný potenciál pre skvalitňovanie a inovovanie prístupov k dizajnérskemu mysleniu pri tvorbe produktov, priestoru, služieb. 12. októbra 2023 na túto tému pripravila vzdelávanie doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

V prednáškovej časti stretnutia sme sa venovali téme Bioinšpirácie ako metóde tvorby prírodou inšpirovaných inovácii v dizajne. Doc. Ing. Tončíková, ArtD. predstavila problematiku a uviedla jej priamy vzťah s inovatívnymi postupmi aplikovateľnými v praxi. Ďalej predstavila systém práce podľa metodiky 4fáz tvorivého procesu, tvorenie a napodobňovanie.

V druhej časti stretnutia sme diskutovali pri priamych príkladoch o Bioinšpiráciach ako stratégiách tvorivého myslenia.

V poslednej časti stretnutia sme na základe funkčných kariet počas workshopu dizajnovali model pre budúci dizajnérsky návrh.