1. januára 2022
Napísal: Filip

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala projekt s názvom Kreatívne centrum SPU. Celkové oprávnené výdavky by mali dosiahnuť vyše šesť miliónov eur, SPU sa na nákladoch bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním. V rámci nového projektu univerzita vybuduje kreatívne centrum, ktoré sa prioritne bude orientovať na tri odvetvia kreatívneho priemyslu – dizajn, architektúru, reklamu a marketing.

Hlavným cieľom projektu je mobilizácia a podpora kreatívneho potenciálu v Nitrianskom kraji, vybudovanie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií, ktoré môže pomôcť prispieť k stimulovaniu zamestnanosti a tvorbe pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

V súčasnosti v Nitrianskom kraji nepôsobí žiadne kreatívne centrum, ktoré by poskytlo služby v takom rozsahu, ako navrhované Kreatívne centrum SPU. Jeho ambíciou je  podchytiť nevyužitý potenciál mladých ľudí – absolventov univerzít a stredných škôl rôznorodého zamerania, ale aj začínajúcich a existujúcich podnikateľov v kreatívnom priemysle, ktorí by vďaka prostrediu podporujúceho rozvoj ich kreatívneho a inovatívneho myslenia i talentu neopúšťali región a zvýšili celkový jeho status.

Navrhované Kreatívne centrum SPU bude riešené ako rekonštrukcia nedokončenej a nevyužívanej časti objektu Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre. Časť objektu bola skolaudovaná po rekonštrukcii výrobného objektu ako knižnica v roku 2008. V neskolaudovanej a nedokončenej časti budú zrekonštruované priestory pre potreby novovznikajúceho kreatívneho centra.

Oddelenia Kreatívneho centra SPU v Nitre (KC) budú poskytovať služby v rámci troch programov – Rozvoj kreatívneho talentu a zručnosti, Podpora podnikania a Podpora sieťovania.

V rámci typov služieb a programov pre definované cieľové skupiny pôjde o otvorené pracovné dielne, otvorený inovačný ateliér, vytvorenie podnikateľského plánu pre kreatívny inkubátor (KI), kreatívny akcelerátor (KA) pre začínajúcich podnikateľov, účelový KA, organizovanie sieťovacích podujatí pre členov KC, podpora zapájania členov KC do sietí a ďalšie.

Harmonogram realizácie aktivít projektu je naplánovaný do júna 2023.

 

Monitoring médií

TASR: Univerzita získala dotáciu na vybudovanie Kreatívneho centra SPU

PRAVDA: V Nitre má na univerzite vzniknúť Kreatívne centrum

Teraz.sk: Poľnohospodárska univerzita získala dotáciu na Kreatívne centrum

Roľnícke noviny: Univerzita získala dotáciu na vybudovanie Kreatívneho centra SPU