2. októbra 2022
Napísal: Filip

Dňa 30.9.2022 sa konal online workshop s názvom Efektívna reklama v kocke. Podujatie sa konalo v rámci KC SPU v Nitre a účastníci mali možnosť dozvedieť sa nové informácie o postupoch pri tvorbe efektívnych reklám. Záujemcovia si mohli taktiež pozrieť praktické ukážky fungovania vybraných reklám. Na online podujatí bolo 62 účastníkov.